Studio ligjore ne tirane

Avokat ne Tirane

  • Imigrimi ne Tirane

    March 5, 2020 by

    Kur individët kryejnë krime, ata mund të mos mendojnë qartë për pasojat e mundshme të kryerjes së një krimi. Për shumë njerëz, këto pasoja janë shpesh të rënda, duke përfshirë heqje ekspulsi ne tirane mundësinë e burgosjes ose të paguajnë gjoba të mëdha. Pasojat janë edhe më të rënda për individët që nuk janë qytetarë.… Read more

  • Pohimi kundrejt ndërmjetësimit

    December 28, 2019 by

    Shumë prej tyre kanë dëgjuar shprehjen “qëllime zgjedhore të pyetjeve” që lidhen me ndërhyrjen dhe ndërhyrjen, megjithatë mund të mos e kishin kuptuar dallimin. Në realitet, shumë përdorin termat anasjelltas,avokat tirane pavarësisht faktit se ato janë strategji krejtësisht të ndryshme. Ndërhyrja dhe ndërhyrja ishin vërtet të qëllimshme, pasi që as nuk mund të ndodhnin pa… Read more

View all posts

Create your website with WordPress.com
Get started